Tijdens deze combinatie van ontspannings- en sportmassage geef ik u een massage die dieper wordt uitgevoerd en hierbij worden ook handelingen uit de sportmassage toegepast.

Dit zorgt ervoor dat de massage een dieper effect heeft op uw spieren en kunnen spanningsklachten effectief worden aangepakt.

Deze combi-massage is een goed middel om het herstel na inspanning en als hulp ter voorbereiding op belasting te bevorderen.

Combi-massage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen-, als directe gevolg zijn van een lichamelijke inspanning, -terug te dringen.

De afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen, pijn of kramp veroorzaken worden uit de spieren gemasseerd.

De stofwisseling wordt hierdoor positief beïnvloed waardoor sneller herstel mogelijk is en weer sneller een bepaalde prestatie geleverd kan worden.


Een ander effect, bij vrijwel iedere vorm van massage, is psychische en lichamelijke ontspanning.
Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft, zal ook dit effect het lichaam sneller laten herstellen.

Sport en verrichtingen in het dagelijkse leven hebben vaak dezelfde invloed op ons lichaam, daarom is een combi-massage massage ook voor niet-sporters erg zinvol.

Als de spieren heel zwaar belast zijn, is het beter om de combi-massage enkele dagen uit te stellen.